நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 28, 2011

Job In Ministry Of Higher Education (Direct Recruitment), SAUDI ARABIA (24-September -2011)---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 28 September 2011 16:08
Subject: Fwd: Job In Ministry Of Higher Education (Direct Recruitment), SAUDI ARABIA (24-September -2011)
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>

Assalamu Alaikkum Warahmathullahi Wabarakkathuhu...
 
FORWARDING AS RECEIVED....
 
PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THE ADVERTISEMENT!

 

Thanks and regards

 


Mohamed Subuhan Sultan

Instrument Engineer - Maintenance

Al-Jubail Fertilizer Company (Al Bayroni)

A SABIC Affiliate, P.O. Box 31961

Jubail Industrial City 31961, Kingdom of Saudi Arabia

M + 966 5 4462 5733, T +966 [3] 340-6492 (From 7.30 am till 4 pm)

F +966 [3] 340 6121

E sultanms@ALBAYRONI.SABIC.COM, mohdsubuhan@gmail.com

Skype Id: mohdsubuhan, URL: www.mohdsubuhan.blogspot.com

"Rabbi zidnee 'ilmaa"
My Lord! increase me in knowledge. (The Holy Quran-20:114)---------- Forwarded message ----------
From: Darul Marva <darulmarva@gmail.com>
Date: Mon, Sep 26, 2011 at 11:17 AM
Subject: Job In Ministry Of Higher Education (Direct Recruitment), SAUDI ARABIA (24-September -2011)
To:


Job In Ministry Of Higher Education (Direct Recruitment), SAUDI ARABIA

 

 

Dear All

 

Advertisement Dated 24-September -2011

 

Dear All

I am Forwarding you a important information regarding Job Opportunities in

Ministry Of Higher Education (Direct Recruitment), SAUDI ARABIA

Please Forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job, or looking forward to change their Job.
May be U may not required, but some one required,

Remember, this act is Sadqae-Jariya , your one click might
change someone's life and all the fortune he will be cherishing from this
Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.

HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!

JAAZAKALLAH

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the specified Email id only.

 

Darulmarva charity Services

India

 

 

Darulmarva,

----------* Serving the people *--------

"If anyone fulfils his brother's needs, Allah will fulfil his needs; if one relieves a Muslim of his troubles, Allah will relieve his troubles on the Day of Resurrection…" [Bukhari and Muslim].

 

*** Unsubscribe this email ,pls inform us ***

 


--
With Regards

Al Ameen.N

TNTJ-STUDENT WING


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...