நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, September 29, 2011

your Friends for Pro IV Developer Positions


---------- Forwarded message ----------
From: Ahamed Mansoor <amansoor2@csc.com>
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th, Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.

----- Forwarded by Ahamed Mansoor/IND/CSC on 09/28/2011 11:01 AM -----
From: The Employee Referral Team
To: All CSC India Employees
Date: 09/28/2011 08:28 AM
Subject: Refer your Friends for Pro IV Developer Positions

Here is an opportunity to refer your friends ! Rush Profiles !

LOCATION:  Hyderabad


AREAS:  Pro IVEXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Educational / Professional Qualification (Preferable): BE / B Tech/ M.E / M.Tech/ MCA/ M.Sc - Full Time
- Good Communication Skills

Pro IV Developer  Job Code No : 1100FL7
 
Experience : 5 - 8 Years

The Candidates should possess the following Requirements:
  •  5-8 years of IT Experience with 3-5 years experience in PRO-IV Programming Language with any Database knowledge.
  • Should have Sound knowledge on PROIV and Database. Experience on C-ISAM File system and Telecom Billing System will be added.
  • Experience in Java/J2ee/ C/ C++/PL/SQL/Shellscript/perlscript will be advantageous as the resource will have to work in applications with these technologies too.
  • Need to work with Service Delivery, Assurance Managers and Operations Team Leads to gather requirements about the new reference data needed in Production for next release
  • Status tracking with testing teams and generating reports about the stability of the new data that would be made available. Identifying the Support tasks that would be needed for each release for various interfaces and impact analysis.
  • Business Analysis and Data Modelling Gathering Business requirements and performing gap analysis for release
  • Performing Defect Management for the trouble tickets raised by Operations Teams and discussing the code fixes which are provided by Development and its impact on the Live Customer and Reference Data.
  • Past working experience in Telecom systems will be an added advantage.PLEASE REFER ALL CVs TO:  link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en
                                   Job Code No : 1100FL7
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job
                                   How to Refer through Global Source - On-line Guide>: Link

Only shortlisted candidates will be called for an interview.Refer CVs ASAP


Referral bonus will be as per Global Recruiting Awards Policy India Addendum.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...