நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 30, 2011

System Admin Opening in Chennai
The sender of this email is registered with Naukri.com as Global Consultants

Experience required for the Job: 0 - 1 years
Annual Salary of the Job: 0.0 - 1.0 Lacs
Job Location: Chennai

Dear Candidate,

Dear Candidate,
Hi

We have an opening with one of our client for a System Admin. We are ideally looking for candidates that can JOIN ASAP.

Job Title: System Admin

Job Location: Chennai

Job Description:

• Installation, testing, configuration and troubleshooting of hardware software applications and equipment on networked systems.
• Installalling and configuring desktop computer systems and peripheral equipment
• Configuring & troubleshooting MS Outlook
• Conducting system and database back-ups as necessary


Candidates interested can contact me on 9590356735 between 10am to 5pm or send your updated resume to unni@global-consultants.in along with the below mentioned details.
Total Exp:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:

Reference will be highly appreciatedThanks
Unni
Mobile: 0959036735
Email: unni@global-consultants.in
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Global Consultants (shamim@globalconsultant.com, Global Consultants,, BANGALORE, Karnataka - 560078) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...