நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 30, 2011

Walk-in drive for Team Member

---------- Forwarded message ----------
From: Muhammad A <muhammad.a@tcs.com>

____________________________________________
Experience certainty.        IT Services
                       Business Solutions
                       Outsourcing
____________________________________________

----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 09/29/2011 11:17 AM -----
From: Mumbai.bringyourbuddy@tcs.com
To:
Date: 09/28/2011 07:44 PM
Subject: Walk-in drive for Team Member
Sent by: Internal Broadcast

Date: 29th (Thursday) & 30th (Friday) September 2011

Venue:
QUALITY INN CENTURION HOTEL
OPP. AKASHWANI, SHIVAJI NAGAR,
PUNE 411005
Registration Time:
Contact Person:
10:00 AM to 1:00 PM
Pooja Gaikwad / Mehul

          SKILL
EXPERIENCE BAND
REQUIREMENT JD

     

     Graduate (Fresher)     

 0 to 8 Months
 
 • Good communication skills
 • Should have speaking & writing knowledge of English
 • In addition, should know 1 more regional language        [Tamil, Telugu,Punjabi, Gujarati]
 • Should be willing to make outbound sales calls
 • Prior experience in outbound sales calls will be an advantage
 • Should be willing to work in staggered shifts
 • Knowledge of English language is a must.
                                                    ** BE/MBA/MCA are not eligible to apply*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • PAN Card #

Eligibility Criteria
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
 • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
 • Candidates should have good communication skills.
 • Willingness to work in any shifts including night shifts


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...