நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 30, 2011

EXCELLENT JOB OPPORTUNITY!!!


The sender of this email is registered with Naukri.com as Paragon Digital Services

Experience required for the Job: 0 - 2 years
Annual Salary of the Job: 0.0 - 1.0 Lacs
Job Location: Chennai

Dear Candidate,

Hi,

I am Sathish from Paragon Digital Services Pvt Ltd, we are an online advertising company having clients from UK, US and Europe. We are recruiting both freshers and experience candidates for our urgent requirements

Requirement Details Below

Position : Analyst

Take a look @ the requirement below :

Working with Internal and external teams like Media Analysts,Client services,Media buying and planning. And external parties to ensure the successful setup and delivery of each campaign
Executing , delivering , tracking and reporting on digital campaings
Generating various Weekly/monthly delivery reports of detail campaign status and activity
Processing Client invoices to ensure clients are billed correctly

Eligibility :

Any Graduate degree (except BE csc, Btech IT)
Strong communication skills
Ability to work in UK shifts (1.30pm - 10.30pm) & US Shifts
Strong Excel knowledge
Only Male Candidates

Interested candidates kindly forward your updated CV to sathish.gopi@paragondigitalservices.com or contact at 044- 43403906.

Thanks,
Sathish
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Paragon Digital Services (sunu.thomas@paragondigitalservices.com, 11/6, 2nd floor, North Mada Street, Mylapore, CHENNAI, Tamilnadu - 600004) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...