நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, June 12, 2011

URGENT REQUIREMENT FOR FOOD AUDITOR IN A LEADING MNC


---------- Forwarded message ----------
From: Naukri Quick Solution <pratibhabisht@naukriquicksolution.com>Experience required for Job: 5 - 10 years
Job Annual Salary: 6.0 Lacs
Job location: Not Mentioned

Dear Candidate,

Greetings,

We are having an urgent requirement for the position of FOOD AUDITOR in one of the leading certification MNC .

The details are given below:

Position- Food Auditor
Location- Delhi, Mumbai, Bangaluru
Qualification- M.Sc./ M.Tech/ P.hd.
Experience-Min 5 year
Competancies-
Completed lead auditor training on HACCP, 22000, 9001
-preferably having post production experience in CB as lead audit in food certification standards.

If interested kindly send your updated CV ASAP as the requirement is on urgent basis.

Regards
Pratibha Bisht
HR Executive
08826596304
Naukri Quick SolutionDisclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Naukri Quick Solution (rajan@naukriquicksolution.com, SCO-63, 2nd Floor HUDA Market, Sector 31, FARIDABAD, Haryana - 121001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Accounting Jobs Entry Level Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on BrijjNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...