நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, June 15, 2011

Óportunity for freshers..


Assalamu alaikum Brother,
                                           FYI..
 
 
Barakallah Feek,
Ashik

---------- Forwarded message ----------
From: Mohamed Udhuman <usman.moum@gmail.com>
Date: Tue, Jun 14, 2011 at 2:02 PM
Subject: Óportunity for freshers..
To:cid:image001.png@01CC25D6.9AAD75F0

 

 

REFER YOUR BUDDIES!!!

(INTERNAL REFERAL DRIVE)

 

 

ELIGIBILITY CRITERIA

·         B.Sc. (Statistics, Physics, Chemistry, Maths, Electronics, Computers, Information Technology) and BCA

·         Correspondence / Distance education programs are not being considered

·         Consistent academic performance of Minimum 60% & above at X, XII & Graduation(relaxation upto 55%  at any one of the levels)

·         2011 batch pass-out only

·         Only 1 year gap is allowed in between courses

 

 

CANDIDATES CAN DIRECTLY WALK IN WITH

·         Two copies of resume

·         Two copies of passport size photograph

·         Originals & Photocopies of Mark sheets and Certificates of 10th ,12th and Graduation

·         Photocopy of Passport  or  acknowledgement copy of  Passport application

 

 

Venue:                                                                             Date: 18th June'11

Chennai Tek Towers,                                                     Time: 09:00 am( Registration closes at 10 am)
Mahindrasatyam,                                                          

#11, Rajiv Gandhi Salai,  

IT. Highway Road,

Chennai – 600 096.


--

Regards

Mohamed Udhuman

Mobile:09176871238

Chennai.No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...