நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, June 15, 2011

SQA openings @Renault-Nissan ,Chennai

---------- Forwarded message ----------
From: Adecco India <mrudula.gadde@adecco.co.in>


Experience required for Job: 4 - 7 years
Job Annual Salary: Not Mentioned
Job location: Chennai

Hi Greetings from Adecco!!!!!!

This is Mrudula from "Adecco India Ltd.", a renowned multinational recruitment company (www.adecco.co.in).


One of our esteemed client Renault-Nissan , has the following openings

Position - SQA
Experience - 4 - 7 yrs

Location - Chennai

Skills:

4 years experience in QA.
o Knowledge of CMMI Quality Models
o Practical experience on process deployment
o Strong analytical skills
o SQA Audit experience
o Hands-on experience in process definition & QMS management
o Embedded software development process
o Sub contract management

Key Responsibilities:

• Ensure the respect of embedded software quality standards (Process and Product) by project in relationship with project leaders, quality engineers and suppliers

• To ensure the software quality standards (Process and Product) by the various suppliers of Renault.

Key Tasks:

• To understand and perform the Supplier Quality assurance activities based on the Organizational Defined Standards.

• To interact directly with the various suppliers to ensure the Process and Product Compliance

• Perform the Software Quality Assurance (SQA) activity on considered projects for each software quality phase using applicable standards and quality procedure

• Risk management and Issue management with suppliers.

• Deployment of software quality standards like CMMI, Auto Spice.

• Ability to conduct training within the group and across organization

• Identification of Best Practices and Work Products and contribution to process Improvements
Kindly revert to us along with your updated Word formatted profile along with the foll. details if you are interested.

Current CTC :
Expected CTC :
Notice period:
Father's Name:

Request you to share this mail with your friends who meet the above criteria.

PL. IGNORE THIS MAIL IF THIS DOES NOT SUIT YOUR JOB PROFILE.


Warm Regards,
Mrudula
Adecco India Ltd.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...