நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, June 12, 2011

0-2 years experience in Linux and python. Freshers are also welcome.---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 8 June 2011 14:10
Subject: 0-2 years experience in Linux and python. Freshers are also welcome.
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>Subject: 0-2 years experience in Linux and python. Freshers are also welcome.

Hi All,


1.Development & Integrations of Business Applications based on Python
and other technologies.

2.Developer will be involved in the design,development life cycle of
new Business solutions and maintenance and support of existing
operational systems.

What are we looking for?

Candidates who thrives on tough technology challenges and can help
turn innovative ideas into effective results. The person must have
proven excellent verbal & written communication skills.

Location

Chennai.

Skillset

Very strong in Algorithms, Data Structures, OOPS concepts in Python.
Knowledge of Linux operating systems from any one like
Ubuntu/Fedora/Debian/Centos.

Experience

0-2 years experience in Linux and python. Freshers are also welcome.

Industry Type

IT Consulting/ Software development

Qualification

BE & B.Tech (IT & CSE & ECE) , MCA , M.Sc (IT, SS & CS).

Email

If you feel you are perfectly suitable for the above job, please send
your CV to jobs [at] ethicstech.in

Company:

http://ethicstech.in
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...