நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, June 15, 2011

JOB IN The Oberoi, Madina,K.S.A, Interview in INDIA 17 June 2011.
 

JOB IN The Oberoi Madina,K.S.A, Interview in INDIA   17 June 2011

 

Please forward to needy community brothers.
  
 HELP OTHERS FOR THE SAKE OF
 ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU

 

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the specified Email id only.

 

 

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the specified Email id only.

 

 

Best regards,

 

ASHRAF

Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last  

Watch. Practice. Learn almost anything—for free. Visit http://www.khanacademy.org/

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...