நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, June 12, 2011

Employee Referral Scheme - Vacancies in Industry Sector---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 10 June 2011 18:58
Subject: Employee Referral Scheme - Vacancies in Industry Sector
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>
 


 

Dear Colleagues,

 

We are pleased to share the list of positions in the Industry Sector, for which we invite you to refer your friends & family. You will be rewarded if the candidate referred by you joins us.

Please click on the given "Designation" to attach and send the referral CV. Do ensure the CV is either in Word format.

Regards,
Industry Sector – HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. No.

Designation

Job Profile

Desired Qualification

Location

1

Exe / Sr Exe Sales

Responsible for SCADA (WinCC) business development. Make customer presentation and conduct promotional activities. Knowledge transfer to sales and local engineers. Build up know-how for Wincc. Interface to AS HQ for product business / marketing.

B.E (Instrumentation/Electronics) with 3-5 years of experience or Diploma (Instrumentation/ Electronics) with 6-8 years of experience in Sales / Marketing

Kalwa

2

Exe / Sr Exe Sales

Identify & generate business opportunities for switchgear and Motors in Mumbai, Conduct techno-commercial negotiations, Ensure timely offers, Practise benefit selling, Follow up & acquire  orders , Ensure timely execution of orders  as per customer requirements & achieve business goals.Tap unexplored markets, new & existing customers, new applications, Promote new products through product demos & presentations to customers, Initiate product approvals, Generate testimonials & reference lists, Conduct sales promotion IN ORDER TO increase market reach and achieve business growth

BE Electrical /Diploma Electrical

Mumbai

3

Exe / Sr Exe Sales

• Responsible for Identifying, qualifying and leading opportunities to bring incremental revenue to drives business

• To identify and evaluate market potential for VFD / Servo Products

• Plan and visit customers to meet the sales target and support requirements of customers

• Comply in a timely manner with sales systematics

• Routinely discuss and communicate on sales opportunities strategy with members of the team

• Able to sell concepts and get customer confidence based on value selling

• Provide adequate, accurate and timely updates and support to channels to improve business through them

• Should possess high initiative to push channels and customers to derive higher growth

• Attend and participate in customer team meetings, and communicate regularly ensure customer satisfaction. Maintain successful business relationships with channel partners and customers

B.E / Diploma (EEE / ECE)

Chennai

4

Executive / Sr Executive

Business devlopment,Aquisition and Execution.Business Planning and Review.Customer relation management, Channel  handling

DIPLOMA / BE  -- ELECTRICAL/INSTRUMENTATION/ELECTRONICS

AHMEDABAD

5

Executive / Sr Executive - BA

Coordination with Logistics Dept./Germany for Deliveries, Special Price Requests etc. Managing Demo Stocks, AS-MIS( product level),Coordination for SAG visitors, Internal & External Event Coordination.

Graduate in Commerce/BMS/BBA

Kalwa

6

Executive / Sr Executive - Finance

Business adm. activity in Factory. 1 to 3 year of experience in commercial activites in a similar environment.  Knowledge of cost accounting / financial accounting and in direct taxation. Well versed with the commercial controlling activity. Fluency in English. Should have good knowledge of Powerpoint and Excel.

BCOM. ICWA preffered

Kalwa

7

Executive / Sr. Executive - Sales & Mktg

Identify all major OEMs/ solution providers in Wind and Solar Sector.  Identify existing business in these sectors, Establish good relationship with

both, the consultants and also the OEMs/solution providers, Gain knowledge

about new projects and estimate market size, Push SIMATIC products and

solutions to OEMs and solution providers,Start a training and support initiative

for the related OEMs/ solution providers

 

B.E. (Instrumentation / Electronics) with 5-6 years experience in Sales / Marketing.

Kalwa

8

Executive / Sr Executive - Sales

Responsible for Distributed I/O business development, customer presentation and promotional activities, Knowledge transfer to sales and local engineers. Build up know-how for Distributed I/Os. Will act as an Interface to AS HQ for product business / marketing..

 

B.E. (Instrumentation / Electronics) with 3-5 years experience or Diploma (Instrumentation / Electronics) with 6-8 years experience in Sales / Marketing.

Kalwa

9

Sub Group Lead

Handle a team of 3 Siemens Sales engineer + 3 Sales Associate (Contract Manpower).Achieve sales targets.Identify potential growth areas in Building segment & appoint stockists whenever necessary in consultation with superiors.Map the requirements of esidential and commercial Building , offer solutions for the Building projects identified & finalise the orders. Achieve collection targets.Plan & implement sales promotional activities as devised & directed by HO/Mktg/ Regional Office.Competitor activities tracking & response.

BE Electrical /Diploma Electrical

Mumbai

10

Executive / Sr Executive - Sales

Identify & generate business opportunities for switchgear and Motors in Mumbai, Conduct techno-commercial negotiations, Ensure timely offers, Practise benefit selling, Follow up & acquire  orders , Ensure timely execution of orders  as per customer requirements & achieve business goals.Tap unexplored markets, new & existing customers, new applications, Promote new products through product demos & presentations to customers, Initiate product approvals, Generate testimonials & reference lists, Conduct sales promotion IN ORDER TO increase market reach and achieve business growth

BE Electrical /Diploma Electrical

Mumbai

11

Executive / Sr Executive - Sales

To plan, acquire, execute and achieve IA&DT business goals in the Region in the assigned business area/ territory within with the objective of achieving customer delight at a profit. Will be responsible for handling End Users, Consultants & Contractors for Drives projects

B.E. (Electronics/ Electrical/ Instrumentation)

Mumbai

12

Sitrain Trainer - Automation

1) Conducting Technical training program on Automation Products like PLC / HMI / SCADA etc.

2) Handle theory as well as practical sessions during training.

3) Conducting trainings at SITE & ATCs

1) Diploma / Degree – Electronics. Instrumentation, Electrical

2) M.Sc (Electronics) with good knowledge/experience could be considered

Kalwa

13

Sitrain Trainer - Drives

1) Conducting Technical training program on Drive Products like AC / DC / Servo Drives.

2) Handle theory as well as practical sessions during training.

3) Conducting trainings at SITE & ATCs

1) Diploma / Degree – Electrical, Electronics

2) M.Sc (Electronics) with good knowledge/experience could be considered

Kalwa

14

Executive / Sr Executive - Sales

A natural flair for sales with 3-10 years experience  in Pharmaceutical/ Chemical/ Food & Beverage/ Glass & Solar verticals in Automation System Pre-Sales, Sales & Marketing. Experience in the application areas of above process industries will be an added advantage with sound knowledge of business planning, business acquisition, order execution, business development, customer relationship management in above verticals.

 

Graduate/ post graduate engineers in Electronics/ Industrial Electronics/  Instrumentation preferably with MBA.

Kalwa

15

Executive Sales

To plan, acquire, execute and achieve A&D business goals in the assigned area, within the divisional guidelines, with the objective of achieving customer delight at a profit on a continuous basis.

 

Min.2 years of experience in similar industrial product or experience in Technical Design/ Service/ Engineering

Bangalore

16

Executive Sales

To plan, acquire, execute and achieve A&D business goals in the assigned area, within the divisional guidelines, with the objective of achieving customer delight at a profit on a continuous basis.

 

Min.2 years of experience in similar industrial product or experience in Technical Design/ Service/ Engineering

Bangalore

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 


Important notice: This e-mail and any attachment there to contains corporate proprietary information. If you have received it by mistake, please notify us immediately by reply e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system.
Thank You.No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...