நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, June 15, 2011

Visual Foxpro Openings---------- Forwarded message ----------
From: Helios Matheson It Ltd. <suresh.m@heliosmatheson.com>


Experience required for Job: 3 - 8 years
Job Annual Salary: Not Mentioned
Job location: Chennai

We are a leading healthcare focused IT services company. We are a public limited company listed in NASDAQ, NASCOM, and BSE. We provide consulting and IT services to clients globally

This is regarding an urgent opening with one of our esteemed Global CMMI Level 5 clients. Please let me know if you are available and looking for the job opportunity at this time.

Job Description as follows:

Primary Skill: Visual Foxpro SQL
Job Location: Chennai
Exp Range: 3+ Yrs
Duration: Long term

The opening is extremely urgent.

If you are interested in the above position pls send your updated profile with the below information

Total Exp:
Relevant exp:
Current Employer:
Mode of employment (permanent / contract):
Contact No:
Current CTC:
Expected CTC:
Can join within 7-10 days (y /n):
Current Location:
Willing to relocate:
Highest Qualification:

thanks & regards,
suresh m | executive - client services
helios and matheson information technology ltd.
143/1, yes bank, nungambakkam high road, chennai-600 034.
tel: (office) +91 44 45980045
E-mail: suresh.m@heliosmatheson.com
Website: www.heliosmatheson.com
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...