நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, June 12, 2011

Opportunity for Lifetime---------- Forwarded message ----------
From: Starturn Travelomate Pvt. Ltd. <support@etravelomate.in>For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 9887665

Dear ,

Are you dreaming of best salary and great working environment?
With Travelomate, your dreams can come true!!

Greetings from Starturn Travelomate Pvt Ltd!!!

We are pleased to introduce our self as your trusted travel company.

Travelomate is a Young technology based company in the travel domain with the key people having excellent travel and tourism domain experience, IIT and MBA from leading Institutes.

Our Vision: We intend to garner significant share of both domestic and out bound travel by using the best technology as the backbone.

Our Mission: Continuously innovate and set new service standards in travel Industry and surpass expectations of our clients. We aim at delivering our guest our professional one-stop shop services including family tour, luxury tours, health, spiritual tour and more.

Our Strength : As a responsible, customer focused organization we strive to understand the travel needs of the traveler and translate it into travel packages that deliver value for money.

If you are a person with zeal, the vision to be an accomplisher and the guts to dream big, then Travelomate is looking for you! Come aboard and experience the opportunity of a lifetime. You won't be disappointed!

Mail to Anurag at ceo@travelomate.in and kick start journey of a lifetime.

We look forward to working with you and to you being part of our Travelomate Team.

Our Branches – Starturn Travelomate Pvt Ltd
Registered Office
Sector-15, Rohini
New Delhi


Regional Office
Sec – 62, Noida
Uttar Pradesh


Holiday Store
Sukh Sagar Complex
Jabalpur, Madhya Pradesh

Visit us @ www.travelomate.in, www.etravelomate.in, www.travelomate.com
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Starturn Travelomate Pvt. Ltd.) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...