நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 12, 2012

Requirement for SATORP Saudi Arabia


 
 
Assalamu  Alaikum Warahmathula....
 
As i received....

GREETINGS FROM ALYOUSUF ENTERPRISES !!!

We would like to introduce our self as one on the leading Overseas Manpower consultancy in India, Approved by Government of India and ISO 9001-2008 Certified Consultancy.
 
 URGENTLY REQUIRED FOR ONE OF THE LEADING REFINERY SATORP IN SAUDI
ARABIA  SATORP (SAUDI ARABIAN TOTAL REFINERY & PETROCHEMICAL COMPANY) 
Thru one of the leading Contractor SRACO. INTERVIEWS IN NOVEMBER 2012.

About Satorp
In May 2006, Saudi Arabian Oil Company and TOTAL S.A. signed a Memorandum of Understanding to develop the Jubail Refinery and Petrochemical Project in the Kingdom of Saudi Arabia. The Project entails the development of 400,000 barrels per day (bpd), and will be the first plant built in Jubail Industrial City 2, located in the east coast of the Kingdom of Saudi Arabia.

On June 22, 2008, with a share of (62.5%) for Saudi Aramco and (37.5%) for TOTAL, the Shareholders signed an Agreement in order to form SAUDI ARAMCO TOTAL Refining and Petrochemical Company (SATORP), which was officially established on September 21, 2008. 

During 2009 when the main Project Agreements were executed, and while the in kingdom Project Team was building the refinery's foundation and infrastructures; the out of kingdom Project Management Team, based in Rome Italy, mobilized their teams to Korea, Japan, and Spain for project execution's preparations. In the beginning of the 3rd quarter 2010, these out of kingdom teams began remobilization to Saudi Arabia, to join the in-kingdom Project Team and continue creating SATORP 
 
 
REQUIREMENTS    :
1) Process Engineering -
2) Process Engineering -
3) Process control Engineer
4) Inspection Engineer
5) Project Mechanical Engineer
6) Lead Operator / Engineer ISBL
7) Asst . Super indent
8) Operation Engineer
9) Boardman
10 ) Operator
11) Instrument Supervisor
12 ) Rotating Equipment Supervisor
14 ) Contract Engineer
15 ) Cost Engineer
 
 
 
EXPERIENCE        :  From Oil and Gas, Petrochemical, fertilizers field.
Scheduled : NOVEMBER
 
Other Details: Qualified candidates may send their updated MS Word format Resumes and the information given below.
Total Experience:
Gulf Experience (if any):
Current Salary:
Expected Salary:
Current Location:
Contact Nos:
Skype ID:
Passport Validity:

With Best Regards,
Imran Khan 
Recruitment Coordinator
Al Yousuf Enterprises (India/Saudi Arabia)
 
H.R. Department (Mumbai) - Building no. 215, Topiwala Mansion,  S.V.P. Road, Mumbai - 9 (Near. Sandhust Rd. / Masjid Bunder Station)
 
Tel -022 66685556/(022) 23466044 / 66
 
 
 
 
 
-- 
With Regards,
HAROON A. MOHAMMED
Coating - Painting Inspector
BGAS - CSWIP Grade 3/2 TWI-UK Certified No: BG 599416
Inline images  3
SINOPEC Nanjing Engineering & Contruction Incorporated
Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical (SATORP)
Al-Jubail, kingdom Of Saudi Arabia
 
 

****************************** ****************************** ***************
PCMC Notice: "This email and its contents are confidential. If you are not the intended recipient, you are requested not to disclose or use the information contained in it. If you receive this e-mail in error, please notify us immediately by return email and delete the email and any attachments from your device. Statements and opinions expressed in this e-mail are those of the sender and do not necessarily reflect those of PCMC. PCMC and its employees accept no liability for any damage caused by any virus/error transmitted by this email
****************************** ****************************** **************************


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...