நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, April 19, 2011

JOB OPPORTUNITY.....

Hello Dear,

I am Mr. Benjamin Gardner Dickson, Native of Scotland . I am residing in Rome
for about Three months now working, but my family is in London,
I will love to hire a caring male or female house keeper directly who is
willing to work in my house in London as a house keeper.I will like you to know
that I have 2 daughters 10 and 8 years old, I can afford to be paying you (2000
pounds every four weeks )and an up keep money every week as 200 Pounds per week
and this is outside your 2000 pounds, your responsibility in my house is just to
take care of the house.Kindly get back to me if you are interested in this
offer.

Thanks and best regards
Mr. Benjamin Gardner Dickson
Mobile No:00 44 70240 6977
150 School Lane
Kenilworth
Warwickshire
UK
CV8 2GR

1 comment:

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...