நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, April 17, 2011

Electrical Engineer / Technician Freshers (For Oil & Gas Projects) Final Interview at Chennai on 20th April 2011

Assalamu Alaikkum,

In the Name of God most Gracious most Merciful,
 
 
 
 
 
As Received ....
Please send your resume to apply@agpindia.com

Greetings from AGP International Services.

Sub : Recruitment for Fresher's (Good Opportunity to enter in to Oil & Gas Projects)

About us : A leading 25 years old government recognized overseas recruitment consultant, plays key role for recruiting the Professionals for the projects like Construction, EPC, Hospitality, Healthcare, Telecom, FMGC, MEP etc, to know more further, visit www.agpindia.com

About our Client : A Leading group of company in Saudi Arabia involved in Oil & Gas Project for their operation in Kuwait

Salient features of the Project:

Job Location               :  Kuwait

Candidate's profile     :  Details listed below

Salary                                    :  Very Best in the Industry  

Interview                            :  On 20th  April 2011 at Chennai


Contact us for further information and guidance.

Assuring you always best of our services and looking forward to receive your valuable resume. Also we will be highly thankful if you refer your friends or known circle, as per our requirements given below:

Vacancies in Large Numbers


ELECTRICAL ENGINEERS - 18 Nos


BE / B.TECH IN ELECTRICAL ENGINEERING WITH 70 % MARKS. MUST HAVE GOOD COMMUNICATION SKILLS


ELECTRICAL TECHNICIANS - 15 Nos


DIPLOMA / ITI IN ELECTRICAL ENGINEERING WITH 65% MARK. GOOD COMMUNICATION SKILLS


Please refer your friends or known circle interested for Overseas Job
,
Thanks & Regards

Ms. Anitha

EXECUTIVE- RECRUITMENT 


AGP INTERNATIONAL SERVICES
10 CRESCENT COURT, 963 EVR HIGH ROAD, BEHIND EGMORE RAILWAY STATION CHENNAI 84


DIRECT : +91-44-4445 0015 OFF : TEL : +91 44 4445 0000     |FAX: +91 44 26424514


Mumbai Off : 204 Express Chmabers, (Opp Nataraj Studio) 72 Andheri Kurla Road Andheri (E) Mumbai 69 Tel – 022

E-MAIL: apply@agpindia.com | www.agpindia.com
--

--
Best Regards, 
Sithiq munavvar..
Quality Engineer


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...