நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, July 22, 2012

Govt Jobs- National Aerospace Laboratories, Bengaluru, KANAL, Bangalore - Executive Level Post

National Aerospace Laboratories, Bengaluru, KA

Advt No.1/2012
Advt date 22.07.2012
Last date 10.08.2012

Posts :

  • Public Relation & Business Development Officer - 1UR - PB3 GP 5400 - age 35 yrs
  • Human Resource Development Officer - 1UR - PB3 GP 5400 - age 35 yrs

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...