நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, July 22, 2012

KUWAIT (KNPC)JOBS HEREA leading Oil & Refinery company (KNPC) in Kuwait requires the following vacancies urgently 
Position Experience 

Contract Managing Engineer •Graduate in Electrical or Electronics Engineering
•Minimum 12 years experience in maintenance of instrumentation & control system in refineries with minimum 5 years experience in a similar capacity.
 
Engineer - Process Controls (Instrument) •Graduate in Instrumentation Electronic or Electrical Engineering.
•Minimum 7 years experience in maintenance of instrumentation & Control System in Oil Refinery / Petrochemical Plant.
•Good working knowledge of Process Control System
 
Supervisor - Process Controls (Instrument) •Diploma in Instrumentation / Electronic
•Minimum 5 years practical experience in maintenance of Process Control System in Oil Refinery / Petrochemical Plant.
•Ability to read & understand various P&IDs schematic, logic, wiring diagrams.
 
Supervisor – Analyser •3 years Diploma in Electrical / Electronics & Communication / Instrumentation Engineering.
•Minimum 7 years experience in maintenance of Process Analyzers in refineries
 
Technician - Process Controls (Instrument) •Secondary School graduate and at least two (2) years formal trade course in Instrumentation / Electronics.
•Minimum 5 years experience in maintenance of pneumatic and electronic instruments related to refinery / Petrochemical Plant.
•Skilled in checking, calibrating and repairing process instrument and capable of reading and understand technical drawings and manuals.
 
Technician – Analyser •Secondary School graduate and at least two (2) years formal trade course in Instrumentation / Electronics.
•Minimum 5 years experience in maintenance of various gas detectors related to refinery / Petrochemical Plants.
•Capable to carry out calibration & routine checks for various gas detections.
 
Instrument Mechanic •ITI in Instrumentation / Electronics.
•Minimum 3 years experience in refinery / Petrochemical Plants
 
Safety Engineer •Graduate in (Electrical / Electronics / Chemical / Safety.
•Minimum 5 years experience in Industrial Safety in a Chemical Petroleum, Petrochemical Plants
•Able to read, write and converse fluently in English language.
 
Safety Supervisor •Diploma holder in an Engineering Discipline or Graduate in Science.
•Minimum 5 years experience in Industrial Safety in a Chemical Petroleum, Petrochemical Plants.
•Able to read, write and converse fluently in English language
 
 
 
 
Salary and Other :- 
Age : From 22Yrs to 45Yrs
Periofd of contract : 5 Years 
Take Home Salary
1.Engineers : 700- 900 KD (INR 1,40,000 - 1,80,000) Approx
2.Supervisor : 350-500 KD (INR 70,000 - 1,00,000) Approx
3.Inst Technician : 200-300 KD (INR 40,000 - 60,000) Approx
4.Instrucment Mech : 125-175 KD (INR 25,000 - 35,000) Approx
5.Senior Data Entry : 200-300 KD (INR 40,000 - 60,000) Approx
6.Safety Engineer : 650-700 KD (INR 1,30,000 - 1,40,000) Approx
7.Safety Supervisor : 200-300 KD (INR 40,000 - 60,000) Approx
 
Food and Accommodation : Included in take home Salary
Air ticket : Joining Airticket will be provided
 
Medical Insurance Coverable : Not applicable
Overtime facilities : As per Kuwait Law
 
All candidates must have previous refinery experience in maintenance / construction activities related to Instrumentation and Control System.
 
Interested candidates may send their detaied resume, copies of qualification, experience and passport along with one photograph by email to omcresum@gmail.com / by Post to our office immediately. For further details contact us: 044-24464267 / 68
 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...