நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, July 22, 2012

Govt Job -Regional Institute of Education, NCERT, Mysore


REC, NCERT, Mysore - Professors (walk in)


Regional Institute of Education, NCERT, Mysore - 570006
                               Phone :  0821 - 2514095 0821 - 2514515 , Fax : 0821 - 2515665

Advt No.F9-1/2012/Estt/RIEM/2
Advt date 18.07.2012
Walk in Interview date & time (ref the advt below)

Posts :

  • Assistant Professor (Mathematics) - 2 posts - Interview on 25.07.2012
  • Assistant Professor (Chemistry) - 2 posts - Interview on 25.07.2012
  • Assistant Professor (Zoology) - 1 post - Interview on 25.07.2012
  • Assistant Professor (English) - 1 post - Interview on 25.07.2012
  • Assistant Professor (Geography) - 1 post - Interview on 25.07.2012
  • WET in Computer Science - 1 post - Interview on 26.07.2012
  • PGT in Physics - 1 post - Interview on 26.07.2012
  • Laboratory Assistant - 1 post - Interview on 26.07.2012
  • TGT in Social Science - 2 posts - Interview on 26.07.2012
  • Medical Officer (part-time) - 1 post - Interview on 26.07.2012
Qly for Professors as per UGC norms. Pay : as per NCERT norms.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...