நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, July 23, 2012

Openings in Changepond Technologies for Diploma holders (mechanical/electrical)

On Tue, Jul 10, 2012 at 9:35 AM, thamemul sadiq <tsadiq06@gmail.com> wrote:
Assalamu Alaikum,

Opening in 'Changepond Technologies' for 2011/12 passed out diploma holders('mechanical/electrical' only).
Work will be based purely on 'AutoCad' .

Bond  : 3 Years
Salary Package : 5000(1st yr)

Decent package will be provided on '2nd' and '3rd year' .

Please forward your profile as like below mentioned subject to the mail id 'venkateshr@changepond.com'

Ex : Afsal_DME_2011PassedOut - Ref by Sadiq

Note : Candidate should not have backlogs/arrears.

Regards,
Sadiq


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...