நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, July 22, 2012

Govt Job ISRO
Indian Space Research Organiation (ISRO)

Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) – Thiruvananthapuram

Online Applications are in invited for the following posts in VSSC :

Technician -B : 39 posts in various trades in the Pay Scale  of Rs.5200-20200/- Grade Pay Rs. 2000/-, Age Limit : 35 years
Catering Attendant -A : 23 posts, Pay Scale : Rs.5200-20200 Grade Pay Rs.1800/- , Age Limit : 25 years

How to Apply : Interested candidates may apply online from 09/07/2012 to 23/07/2012. After applying online, please take a printout of the application and send it on or before 30/07/2012.

Details will be available at : http://www.vssc.gov.in:8080/RMT272/rmt272.htm for more information and link to apply Online.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...