நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, July 22, 2012

Application invited from Women Candidates of Tamil Nadu to undergo free coaching for UPSC (civil service exam).


DCE, Chennai - Civil Services - Free Training

Directorate of Collegiate Education, Chennai - 600 006, TN

Advt No.
Advt date 22.07.2012
Last date 06.08.2012

Application invited from Women Candidates of Tamil Nadu to undergo free coaching for UPSC (civil service exam).

Training Centres :

  • Queen Mary's College, Chennai 600 004
  • Sri Meenakshi Govt College for Women, Madurai 625 002
Eligibility :
  • any UG
  • age 30 yrs for OC; 33 yrs for BC/MBC; SC/ST 35 yrs
  • Selection made by entrance exam followed by interview
  • Entrance exam sub: Indian History, Geography, Public Administration, Economics, Current Affairs, General English, General Science
  • Exam date 24.08.2012 Friday 10.30 to 12.30 : result date 29.08.2012
  • Send your application in A4 size plain paper in stipulated format.
  • No exam fees.
Notification And Application Format :

Ref: The New Indian Express Chennai edition dated 22.07.2012 pp.11

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...