நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, July 22, 2012

Urgent Position--Manager Admin (Facilities,Security,EHS, Space Management)--ChennaiThe sender of this email is registered with Naukri.com as ManpowerGroup Services India Private Limited
Job Location: Chennai


Dear Candidate,

We are having an urgent position with our client Aricent (www.aricent.com) for Chennai location.

Position - Manager Admin (Security, EHS, Space Management & Transport Leader)

Primary Responsibility:

* Candidate would be responsible for Security, Environment, Health & Safety, Space Management & Transport.
* Ensure compliance to Global Standards for Security, EHS & Transport.
* Conduct Audits to identify deviations from standards and drive implementation of corrective actions.
* Design solutions to meet business needs without compromising on standards
* Establish a robust Emergency Response Team structure and mechanism.
* Map processes across SBUs and Support functions to identify potential risks and ensure implementation of adequate controls
* Create and implement operational checklists to ensure mitigation of operational risks
* Ensure strong monitoring and governance of Permanent Supervision to manage operational risks proactively

Skills -

* 8-12 years experience in IT / ITES services in the Banking/Financial Services Domain.
* At least 3+ years should be in a managerial capacity
* Professional Certification in Security and /or Transport.
* Experience in designing and implementing IS policies and processes
* Preferably, hands on experience of ISO:27001 & BS 25999
* Deep understanding of information security, risk and compliance in the IT/ITES services context
* Demonstrated capability in defining and implementing Security policies
* Ability to define and implement appropriate governance for driving policies and plans
* Outstanding presentation skills using power point.
* Must demonstrate effective situational leadership, quick and continuous learning style, and high impact project management skills.
* Demonstrated ability to establish cross-organizational relationships
* Exhibit strong analytical thinking; strong verbal and written communication skills
* Ability to work dynamically with a variety of internal business partners
* Capable of coordinating and handling multiple tasks simultaneously and efficiently under deadline pressure.


Location - Chennai

If you are interested please send us your updated profile ASAP

Regards
Amit Ujjwal
Sr. Consultant
Information Technology

Experis
Manpower Services India Pvt. Ltd.
6th Floor, Global Business Park, Tower A
M G Road,Gurgaon-122002
Haryan,India

T : +91 1246795400
D : +91 1246795410
F : +91 1246795528
amit.chaudhary@in.experis.com
www.experis.in
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as ManpowerGroup Services India Private Limited (hyderabadwfs@manpower.co.in, Unit 3, Tower A, Global Business Park, Gurgaon, Mehrauli Road,, GURGAON, Haryana - 122002) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Create your own job alert to receive similar jobs posted on Naukri.com directly in your inbox.

Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...