நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, July 22, 2012

Job | Proof ReadersThe sender of this email is registered with Naukri.com as FNS Resources Pvt Ltd
Experience required for the Job: 1 - 3 years
Annual Salary of the Job: 2.0 - 3.0 Lacs
Job Location: Chennai, Pondicherry


Dear Candidate,

FNS Resources P Limited is a Business placement consulting company based in Chennai. Our client is a leading E-Publishing industry in chennai with branches all over India & Overseas.

Position : Proof Readers

Experience : 1 - 3 yrs

Job Description:

Proofing and editing text.

Compiling proof reading reports.

Correcting grammatical errors, spelling mistakes and factual inaccuracies.

Removing types and editing reports, white papers, articles and other content materials.

Organizing text into proper paragraphs and sentence formations.

Interested please mail to contact@fnsresources.com else please refer some people you know who would be suitable for this opening.


Please call 91-44-24402222 for further clarifications.

Contact : Shiva / Senior HR Consultant. mobile no 9444194278


You are receiving this e-mail because your profile contained one or more of the following words that the recruiter searched on: " proof reader "

Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as FNS Resources Pvt Ltd (vijay@fnsresources.com, Old.No.21 New No.63, Canal Bank Road, Gandhi Nagar, Adyar, CHENNAI, Tamilnadu - 600020) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Create your own job alert to receive similar jobs posted on Naukri.com directly in your inbox.

Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...