நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, April 15, 2012

Vacancies for Teachers - Oxford Leaning

 
Early Childhood Educators (pre-k-KG2)
• a.m and pm. part-time positions.
• Maximum of 8 children.
• Excellent teaching resources and classroom.
• pre-planned schedules/lessons

Math Teachers (Elementary-High shoo)
English Teachers (Elementary-High school)
Science Teachers (Elementary-High school)

Oxford Learning offers a professional working environment. And opportunity for career development. No lesson planning. Maximum of 3 students per group Flexibility In terms of working hours/days. Full training provided.
Only Native English speakers are invited to apply for English leaching positions.

Fax your resume to:
Fax: 2261-3553
Or
Email: Kuwait@oxfordlearning.com

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...