நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, April 21, 2012

NOC Manager, Filed Engineers / Support Technicians, Senior SharePoint, HRMS Tech/Functional consultant 

Urgently Require locally available professionals in Saudi Arabia.

 

1.       NOC Manager / Technical Specialist – Riyadh, Central

Must have good experience of handling Network, Technical, Helpdesk & Support teams in Banking sector.

2.       Filed Engineer / Support Technician -  QTY = 5, Riyadh, Central

Experienced in PC, Printer & Software troubleshooting / technician

3.       Filed Engineer / Support Technician -  QTY = 1, Abha, Najran, South

Experienced in PC, Printer & Software troubleshooting / technician

4.       Filed Engineer / Support Technician -  QTY = 1, Jeddah, Mecca, West

Experienced in PC, Printer & Software troubleshooting / technician

 

5.       Senior SharePoint Technical Consultant:

 

The Senior SharePoint Technical Consultant will assist with design, architecture, development and implementation of SharePoint 2010 ECM solution.

 

Required skills:

                Must have been involved in 2 or more ECM projects using SharePoint that included:

                Use of  latest release of Microsoft .NET, MS Visual Studio, Web Parts, Systems Integration, MS Visual                    

Studio, XML and other core technologies related to SharePoint products and technologies.

                Development of workflows, forms, implementations of web parts, configuration of Security, Enterprise              

Search, Creation of custom list, Content types.

               Proven hands-on experience in design tools experience such as UML.

                Experience of Internet Information Services, SQL Server.

                Ability to customize and develop using the SharePoint APIs or web services.

                Experience in architecting SharePoint farms of all sizes.

                Experience of building Test and Development SharePoint environments.

                Possess MCPD: SharePoint Developer 2010 certification.

 

 

6.            Senior Techno-Functional SharePoint Consultant:

               

                The Senior Techno-Functional SharePoint Consultant will participate in the architectural design,                               

development, customization and integration efforts of enterprise solutions involving Collaboration,                      

Portals, Enterprise Search, Enterprise Content Management and Business Processes.

                Required skills:

                A thorough functional knowledge and hands-on experience of Microsoft SharePoint Server 2010 design,                            

architecture and development of custom solutions.

                Must have been involved in 2 or more ECM projects using SharePoint that included:

                Ability to understand user's needs

                 Requirements gathering / analysis

                Strong understanding of security, enterprise taxonomy and search

                Translation / mapping of business requirements to SharePoint functionality

                Workflows, forms, implementations of web parts, configuration of Enterprise Search, creation of custom                           

list, content types, etc.

                 Capacity planning

                Design and implementation of fault-tolerant SharePoint environment

                A thorough understanding and experience of  latest release of Microsoft .NET, Windows Server, Internet           

Information Services, SQL Server, Web Parts, Systems Integration, XML and other core technologies related to SharePoint products and technologies.

                Ability to write quality high level and detailed design and technical documents.

                Possess MCPD: SharePoint Developer 2010 and preferably MCM: Microsoft SharePoint Server 2010 certifications.

 

 

7.            HRMS Tech/Functional  consultant only for 6- 8 months

                Experience:

-          Oracle 11.5.10.2  &  Oracle 12.1.3

-          Self Service Implementation

-          HRMS Implementation

-          OAF Personalization

-          XML Publisher

-          Oracle Approval Management (AME B)

 

 

 

Note:

 

a) Experienced & Certified Professionals will be preferred.

b) Mention Position applied for in Email Subject.

 

Answer the following questions & send your updated profile in Word Format (.Doc) to Jobs@JobsWebPortal.com

 

 

Position Applied For =

Current Gross Salary in SAR =

Expected Gross Salary in SAR =

Notice period to join=

Current location =

Iqama Status Transferable (Y/N)? =

 

Join us on Facebook by Click on LIKE & SHARE for more jobs in Saudi Arabia http://www.facebook.com/Jobswebportal

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...