நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, April 18, 2012

DOCTORS WANTED FOR RIYADH POLY CLINIC.þþ

 

Dear Sirs,

We need  urgently THREE MALE doctors for a Poly Clinic in Riyadh, Saudi Arabia as per the following terms. Candidates who are in India, who are readily available only need to apply. VISA will be provided.
 
Those who have their certificates attested from SAUDI EMBASSY will be preferable. Further, preference will be given to those who know manageable Hindi, Malayalam and Tamil.
 
If interested, please send your brief CVs in "word Format" to me at
ashfaq106@gmail.com
 
REQUIREMENTS:
 
1) G.P. -  One position -  Salary -SR.5500/- MBBS + 2 years experience.
2) Internist -  One position - Salary SR.11000/- M.D. + 2 years experience.
3) Pediatric -  One position - Salary SR.11500/- M.D. + 2 years experience.
 
Terms and conditions:
Medical, Iqama and Housing     : Free
Transportation                         : Free
Air Passage (Economy class )    : Provided.
Vacation                                  : 28 days per year
Working Hours                         : 8 hours / daily
Period of Contract                     : Initial 2 years. (Renewable on mutual consent).
 
All other terms as per Saudi Labour laws.
 
As we are in the MAN POWER SUPPLY BUSINESS from INDIA, NEPAL and SRILANKA,
our services are chargeable.

 
Ashfaq Hussain
SAAD OTHMAN AL-IBRAHIM CONT.EST.
Riyadh, KSA.
Email:
ashfaq106@gmail.com

 

__._,_.___


__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...