நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, April 18, 2012

Bechtel Middle East Openings

Bechtel is the world's No. 1 choice for engineering, construction, and project management. They are offering EPC solutions for Airports and seaports, Communications networks, Defense and aerospace facilities, Environmental cleanup projects, Fossil and nuclear power plants.


MV/LV Power Lead Engineer
Startup Engineering Specialist
Building Mechanical System Engineer
Purchasing Supervisor
Interface System Engineer - Fire & Gas
HVAC Superintendent
Construction Supervisor
Senior Stress Engineer
Engineering Manager
Instrument Field Engineer
Power & Telecommunication Engineer
Utilities & Infrastructure Engineer
Site Development Engineer
Highway Engineer

For more details see at More Jobs

__._,_.___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...