நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, April 18, 2012

Openings - Pharma industry - Employee referal
Dear all,

Please find below the no of openings in a well known pharma company located in tamil nadu

 
if you are meeting the criteria, please forward your resume to shamchem17@gmail.com

   Urgent opening 

Formulation Development - Manager - M.Pharm with 10 - 12 years of relevant
experience

QC - Officer - M.Sc with 2 - 4 years of relevant experience

Technology Transfe - Asst Manager - M.Pharm/B.Pharm  6 - 8 years of relevant experience

Technology Transfer - Officer - M.Pharm/B.Pharm  2 - 4 years of relevant experience

If you know someone in API QC - MSc chemistry - also please refer. we have openings in API
pondy ( 1 - 3 years of exp)

Thanks & Regards,
tntjjob
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...