நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, April 15, 2012

Various Openings


 

Pharmacist Kuwait , KW 05/04/2012 FMCG HRP-117
Storekeeper Kuwait , KW 27/03/2012 FMCG HRP-102
Accountant UAE , AE 26/03/2012 HO HRP-115
Data Entry Operator Kuwait , KW 24/03/2012 FMCG HRP-92
Pharmacist Kuwait , KW 22/03/2012 FMCG HRP-97
Marketing Manager Kuwait , KW 21/03/2012 FMCG HRP-108
Production Manager Kuwait , KW 21/03/2012 MNF HRP-104
Treasury Manager Kuwait , KW 19/03/2012 HO HRP-114
Senior Farm Manager Kuwait , KW 19/03/2012 AGRI HRP-113
Finance Manager Kuwait , KW 19/03/2012 FMCG HRP-112
Area Sales Manager Kuwait , KW 19/03/2012 FMCG HRP-011
AMMONIA COLD STORE OPERATOR Kuwait , KW 17/03/2012 Mezzan Holding Company HRJ - 059/12
Assistant Plant Operator Kuwait , KW 17/03/2012 SCV SABEC/010/12
AMMONIA COLD STORE TECHNICIAN Kuwait , KW 14/03/2012 Mezzan Holding Company OM-005.1
General Labors Kuwait , KW 14/03/2012 HO HRP/GP/005.10
Warehouse Picker Kuwait , KW 14/03/2012 FMCG HRP-91
Warehouse Coordinator Kuwait , KW 14/03/2012 FMCG HRP-88
Administrative Clerk Kuwait , KW 14/03/2012 FMCG HRP-85
Mechanical Engineer - Entry Level Kuwait , KW 29/02/2012 SCV HRP-53
Electrical Engineer - Entry Level Kuwait , KW 29/02/2012 SCV HRP-52
Electrical Engineer Kuwait , KW 29/02/2012 SCV HRP-51
Salesman Kuwait , KW 21/02/2012 FMCG HRP-47
Government Relation Coordinator Kuwait , KW 20/02/2012 HO HRP-72
Government Relation Representative Kuwait , KW 20/02/2012 HO HRP-71
Engineers Kuwait , KW 20/02/2012 HO HRP-69

 
Please click the below link to view details and apply on line.
 
https://mezzan.hua.meondemand.hrsmart.com/hrsmart/ats/JobSearch/viewAll
 
 

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...