நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, April 21, 2012

AC Technician Dar - Al-Shifa Hospital - Hawali


AC Technician Dar - Al-Shifa Hospital - Hawali

Leads trouble-shooting and repair efforts on heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) systems. Leads the installation of components that require controls programming and linkage to the hospital central control system.

1. Install, service, maintain and repair mechanical equipment including heating, ventilation and air conditioning equipment.
2. Inspect, clean and replace filters as necessary. Check and adjust temperatures of air conditioning equipments.
3. Perform electrical and mechanical testing of equipment; diagnose mechanical and electrical problems; repair or replace defective parts in units and equipment and controls.
4. Locate and acquire parts necessary for repair or maintenance of AC equipment and systems; recommend the purchase of equipment and machines as appropriate.
5. Work from sketches, plans, drawings, blueprints and specifications, maintain routine records related to maintenance and repair activities.
6. Develop and maintain a preventive maintenance program for heating, ventilation, air conditioning and refrigeration equipment and systems.

Required Qualifications
Education Level Diploma in HVAC Engineering/HVAC Technical course(trade)
Experience 3 to 5 years experience directly related to the duties and responsibilities specified.

Send CV at: hrjobs@daralshifa.com

__._,_.___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...