நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, April 18, 2012

Client interview for MEP Project in UAE

 
Date: Mon, Apr 9, 2012 at 10:36 PM
Subject: Fwd: Client interview for MEP Project in UAE
To:Warm Seasonal Greetings from ASMACS!!!

One of our (ASMACS) prestigious Client in Dubai (UAE) urgently requires the following categories.

Company Name- James L Williams Middle East , Dubai UAE

Company Website - http://www.jlwme.com/

All candidates should have experience in MEP, building project.

1. Procurement Engineer (Mech/Elect) : B.E / B. Tech in Electrical or Mechanical Engineering with 4 - 5 years experience in MEP or building construction projects
2. Estimation Engineer : B.E. / B. Tech in Electrical or Mechanical Engineering. With 2 – 3 experience in Electrical, HVAC and plumbing
3. Senior Electrical Estimation Engineer : B.E. / B. Tech in Electrical or Mechanical Engineering. With 8 – 10 experience in Electrical, HVAC and plumbing
4. Quantity Surveyor with 4-5 year's experience in MEP field.


Requirement in Large No"s ----------- Salary Best in industries (Negotiable) -------


We feel you should be an ideal candidate to explore this opportunity.

If you are interested, kindly provide the following information on rec16@asmacs.net

A. Your updated CV in word format
B. Your mobile number, land line number and any other emergency contact no
C. Total years of experience
D. Having passport or not, if yes..... Please mention your passport no.


INTERVIEW SCHEDULE :CHENNAI : 19th & 20th April 2012 : ASMACS Chennai ASMACS: Chennai #2, KV Colony, 6th Street, 2nd Floor, Sree Ganesh Building, Off Arya Gowda Road, (West) Mambalam, 33 Tel : 044 24740857/58, 044 24740490.Apologies, if this mail does not match your profile, as we are mass mailing. If you find irrelevant, kindly forward it someone who could benefit from your forward.

'You can also inform your friends and colleagues to apply with us if they are interested.'


Thanks & Regards,

Mario (Sourcing Dept.)
ASMACS HR Consultancy, Mumbai.
Direct No: 02267267406 (11:00 PM to 8.00 PM)This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Asmacs Support Services) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now

 
 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...