நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, January 11, 2012

Walkins at Mumbai & Pune for Pune-Insurance Openings


Date

      12-Jan-2012 (Thursday)

 12-Jan-2012 (Thursday) & 13-Jan-2012 (Friday)
               13-Jan-2012 (Friday)
                             &
              14-Jan-2012 (Saturday)
Venue
       TCS Sahyadri park,
      PLOT NO.2,3, Rajiv
   Gandhi Infotech Park,
  Hinjewadi, Phase - III,
                   Pune
                 TCS Vikhroli Well spring
                 Plant No. 12, Gate No. 4
                Godrej & Boyce Complex
                LBS Marg Vikhroli (West)
                            Mumabi
                Quality In Centurion,
  Opposite Akashwani, Next to SSC
         Board, shivaji Nagar Pune-05,
               Maharastra, India
Registration Time:
Meet:
      10:00 AM to 2:00 PM

      Kersi -Back Office
                 10:00 AM to 2:00 PM

                     Yasha-Back office
          10:00 AM to 2:00 PM

            Sanjeev-Back Office

                Role
                 Experience
                           Requirement (JD)  Team Member
     INSURANCE
   Data Process


                Fresher Graduates
       (up to 3 months experience)
Responsible for customer service turnaround with set time frames.
Maintain a record of processed case reference number for logistic.
Ensure accurate documentation of customer profiles.
Handle written customer correspondence on behalf of customer.
Communicate with operation staff on client issue, policy change etc.
Should be able to communicate effectively with customer based out of UK.
Call up the customer to get information about the applicant.
Working knowledge of PCs e.g MS Office.
Excellent key board skill.
Generic understanding of customer service.
Excellent spoken English and written communication skill.
UK insurance knowledge and medical experience would be preferred.
BE/BTech/BPharm/MPharm/MMS/MCM/MBA/MCA are not eligible to apply
*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a
fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
A copy of resume
Passport size photo
Last 3 months pay-slip copies
PAN Card #

Eligibility Criteria
Only Full Time courses would be considered.
Only Graduate
Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not
apply.
Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
Candidates should have good communication skills.


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System -->
Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR
number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application
form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System
(GRS)

Note: The associate coming for interview should remember their buddy's
employee ID number.


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...