நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, January 11, 2012

Opening in Safety (Saudi Arabia)

 

 

Saudi Oger- Interview

 

Dear Candidate,

One of our esteemed client "Saudi Oger" located in Saudi Arabia looking up for a talented Candidates.

 

Vacancies for the Following Positions: -

 

A) ENGINEER SAFETY

B) INSPECTOR SAFETY

C) CONTROLLER SAFETY

 

 

Documents to carry:

ü         Detailed resume – 2 copies

ü         Original / copy of all educational certificates

ü         Original / copy of all experience certificates

ü         Original / copy of all training course certificates

ü         Original passport & copies (passport should be ECNR) – Copies in A4 size.

ü         24 photographs (4 x 6 cm with white background)  

 

Kindly do not attend interview if you fall any of the below categories: -

 

1)      Working in Saudi Oger or any other affiliate of Oger directly or through any contractor

2)      Job profile doesn't matches with the job description i.e Degree or Diploma no. of years experience in same fields

Please don't Miss it!

For any query you can contact on : 022 - 66665329 / 313. Those cant attend can apply on mail.

 

Note: - This is walk in intimation letter; no traveling reimbursement will be given.

 

Regards,

HR Team

G. Gheewala Human Resources Consultants


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...