நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, January 11, 2012

Required Web Designer / Project Manager - Mawaqaa - National Web Solutions Company Kuwait


Creative Web Designer - Mawaqaa
 
- Must be good at HTML5 / XHTML/ CSS-P, Javascript and JQUERY
- Experience and mid- expert level skills in Flash CS4 or greater
- Must have solid background in W3C standards and usability testing
- Must have expert command of Photoshop or Fireworks and Dreamweaver
- Demonstrated ability to be creative and suggest out of the box business solutions
- Must be a proactive team player and have excellent communication skills
- Minimum 3 years experience.

• Participated in all phases of the development.
• Experienced in best practices and quality processes.
• Innovative.
• Self-starting
• Work under minimal supervision and meet tight deadlines.
• Excellent communication skills are essential both written and oral.

Apply Online
http://www.mawaqaa.com/careers.html
 

Project Manager - Mawaqaa - National Web Solutions Company

- Must be bi lingual (English / Arabic)
- Experience managing a team of at least 3-4 people with a proven track record with successful results
- Excellent communication skills
- Must be at least a university graduate in MIS/ or Computer Science
- Must have practical working knowledge of web development technologies such as ASP.net, SQL server, AJAX and silverlight
- At least 4-5 years of working in a web / IT related field
- Must have excellent knowledge of latest working web technologies such as HTML5, CSS, AJAX, Photoshop, Dreamweaver etc.
- Must have excellent inter-personal communication skills and ability to motivate people and provide incentives and a healthy working environment.
- University Degree in Computer Science or related area.
- A certification in managing projects must be provided (e.g. Project Management Professional (PMP) Certification or equivalent).
- Proven track record of relationship management.
- Proven track record of quality service delivery.
- Good interpersonal skills and an amicable disposition.

Apply Online
http://www.mawaqaa.com/careers.html

S.Mohideen Abdul Kadir 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...