நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, January 11, 2012

Electrical Engineers required for Al-Mailam and Shaalan Co Kuwait

Senior Electrical Engineer - Al-Mailam and Shaalan Co

• Experience in executing electrical contracting jobs for residential,
commercial, and industrial projects.
• Providing leadership, guidance, and supervision to other engineers
and technicians
• Valuation of contracts, interim, payments, variations and claims
• Prepare engineering calculations and evaluating technical specifications.
• Perform coordination between various engineering services and trends.
• Preparation and analysis of bids for large scale projects
• Able to perform value engineering to save on execution of work and
provide cost effective solutions to the project teams
• Providing alternative engineering options and cost analysis
• Monitoring and controlling project costs to meet set budjets
• Prepare detailed and accurate shop drawings for electrical and low
current systems
• Obtain all required governmental approvals and license
• Providing detailed and professional designs for electrical services
projects( LV, lighting systems, BMS, Fire Alarms etc.)

- 7 years experience minimum.
- Very good command of English.
- Negotiation skills
- Experience and working knowledge of both MEW regulations and approvals process
- Professional Experience of working in an MEP contracting environment.
- Working on a range of building types to include commercial, mixed
use, residential, high-rise, industrial etc

For interested candidates, Please send your CV to jobs@mailam-shaalan.com
or Fax to +(965) 24710595

1. Responsible for the sales of electrical material and accessories in
projects and wholesale market
2. Conducting sales and marketing activities
3. Specifying products with consulting offices and ministries
4. Should be able to supervise and manage a sales team
5.Increasing customer portfolio
6.Initiating contact with new customers
7.Preparation of offers/proposals/ quotations
8.Following up with customers regarding offers/proposals/ quotations
9.Provision of technical assistance
10.After sales activities with clients
11.Maintaining regular visits to clients as well as on-site visits
12. Preparing daily and monthly reports


Electrical Sales Engineer - Al-Mailam and Shaalan Co
* 5 years minimum experience in the Kuwaiti Electrical Market
* Leadership / management skills, able to supervise a team of sales people
* Must be self-motivated and able to work without direction
* Must be able to work under pressure
* Good knowledge in computer software applications (Excel, Word, Outlook)
* Very good knowledge of English / working knowledge of Arabic preferable
* Good interpersonal & communication skills
*. Good planning & organizational skills
*.Detail & result oriented
*.Ability to meet deadlines
*. Good negotiation & Strategy setting skills
*. Ability to close sales
* Team player

For interested candidates, Please send your CV to jobs@mailam-shaalan.com
or Fax to +(965) 24710595

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...