நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 12, 2010

WANTED FOR CCC Company in Oman

Dear Friends,

Recently CCC won 5 years EMC (Engineering, Maintenance and Construction) contract from PDO (Petroleum Development Oman) for all the Oil and Gas field locations in Oman. They are now hiring in bulk.  There is URGENT requirement for the following positions.

This is opportunity for our Muslim brothers to apply for suitable positions as per below requirement.
Kindly spread this to Muslim brothers in your reach. 
cid:image001.png@01CB79CB.9DA17FC0
cid:image002.png@01CB79CB.9DA17FC0

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...