நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, November 10, 2010

Immediate Job Offers - NASSCOM Listed Company


Dear Freshers / Experienced,

Greetings !!!!!

SPOT job offer on 9th November 2010 Tuesday at 10.30am in Chennai

Company: TRANSNATIONAL COMPANY (NASSCOM listed) which is having branches all over world and strength of employees around 30000.

Job location: Chennai

Qualification: 
Any Graduation(Arts, BE, Btech, Bsc) - eligible
Distance Educational(Corres) – candidates are eligible
Completed graduate with Arrears will eligible
Diploma (+2 with 3years diploma) - eligible

Facilities:
PICK UP AND DROP 
FOOD 
INCENTIVES
NO BOND !
WEEKLY TWO DAYS OFF!

Eligibility:
ONLY Fair communication (good grammar, fluent English)

Designation:
CUSTOMER SUPPORT OFFICER- International voice Process

Working Shift:
UK – From 12 noon onwards (or)

US – Night shift

Age eligibility: 18 years – 32 Years

Work Environment is Excellent
Salary is Open
Documents to be carried: Resume and Id Proof

Interview Process:
Oral communication skill Test – On the spot topic
Written Test – Objective (25 minutes) – Grammar
Listening Test – Objective (21 Minutes) – International Voice
Finally “ Getting an Offer on the same DAY!!!†

Interview Address:
Lobo Staffing Solutions Pvt Ltd
Old No.2 New No.3 Santhome High road
Chennai-4
Landmark: Near Suncity apartment / Mahindra show room 1st floor / Light house bus stop (Marina beach)

With regards,
Tarika
044-42932015
Chennai-4

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...