நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, November 9, 2010

BHEL : Fitter/ Welder/ Machinist/ Electrician/ Material Handling/ Operator AC Mechanic/ CNC Electronic MechanicQualification:
Candidates should possess Matric / SSLC and National Trade Certificate (NTC) along with National Apprenticeship Certificate (NAC) in the respective trade of Fitter / Welder / Machinist / Electrician / AC Mechanic / Electronics Mechanic (for CNC Electronic Mechanic) and Motor Mechanic trade (for Material Handling Operator) with not less than 60% marks in both NTC and NAC for General, OBC candidates and 55% for SC/ST candidates. Working knowledge of Tamil is desirable.Artisans Requirement Top

Post No. of Vacancies
Fitter 96
Welder 40
Machinist 06
Electrician 06
Material Handling Operator 20
AC Mechanic 03
CNC Electronic Mechanic 02
Total 173
Reserved Vacancies
SC 34
ST 02
OBC 45
Upper Age limit
27 years as on 01.10.2010(For age relaxation for various categories see in Upper Age Limit & Relaxations) The number of vacancies are tentative and may vary on review. In that eventuality the number of vacancies in each categories may also undergo revision.


Qualifications Top

Candidates should possess Matric / SSLC and National Trade Certificate (NTC) along with National Apprenticeship Certificate (NAC) in the respective trade of Fitter / Welder / Machinist / Electrician / AC Mechanic / Electronics Mechanic (for CNC Electronic Mechanic) and Motor Mechanic trade (for Material Handling Operator) with not less than 60% marks in both NTC and NAC for General, OBC candidates and 55% for SC/ST candidates. Working knowledge of Tamil is desirable.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...