நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, November 9, 2010

Civil Site Enginner Post / B.E civil/ (min.1 year Exp).

Dear Friends,

Asalamalaikum Wa Rahamathullahi Wa Barakathuhu…………. (May Peace, Mercy and Blessings of Allah (swt) be upon You)…………..

For Your Consideration….


Recruirement going for civil Engineers in National highway Authority of India (NHAI). See attached.

Eligible : B.E civil (min.1 year Exp).

Pay Scale: Rs.22000.

If any of friends need job, tell to them to fill form in attached sheet. Any reference needs kindly tell to contact Mr. Kannan (9790740090).

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...