நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 12, 2010

JOB in Gulf and India ! HURRY

NOTE: DO NOT FORWARD RESUMES TO US REGARDING THIS OPENING. Forward it ONLY if you fit the eligibility criteria and to the specified email-id only


JOB IN  OBEIKAN T GROUP  IN SAUDI ARABIA
PRELIMINARY WALK-IN INTERVIEW FROM 6TH TO 13TH NOV. 2010 At :CHENNAI/COCHIN/BARODA AND  BANGALORE VISA AVAILABLE IN INDIA  (Jerry Varghese International Ltd)
OBEIKAN TECHNICAL YARN (OTY) 
OBEIKAN TECHNICAL FABRIC (OTF) 

OBEIKAN TECHNICAL YARN (OTY) 


• PURCHASING COORDINATOR: Bachelor Degree 3-4 yrs of exp. in the same field • CUSTOMER SERVICE COORDINATOR: Degree 4-5 yrs of exp. in the same field.
 • ACCOUNTING COORDINATOR: B.Com or equivalent Min. 5 yrs. of exp. in the same field.
 • CHEMICAL LAB ASSISTANT: HSC(Science) 5-8 years exp. in the same field • TWISTING HELPER: High School or higher. 0 to 2 years experience in the same field.
 • WARP KNITTING SUPERVISOR: B.Sc. or Dip. in Textiles 10-12 yrs exp. in the same field.
 • KNITTING FOREMAN: H.SC/diploma 3 to 5 years of experience in the same field.
• SHIPPING/RECEIVING COORDINATOR: Graduate or Equivalent 3-5 yrs. in the same field.
• SHIPPING & RECEIVING OPERATOR: Intermediate or above 0 to 2 years of experience to assist Coordinator (Shipping) in all the related activities.
 • PRODUCTION SUPERVISOR: B.Sc. or Diploma in Textiles / Chemicals 10 to 15 Years Experience in the same field.
• SPINNING HELPERL: High School or higher 0 to 2 years experience in the same field.
• SPINNING & CONTROL ROOM HELPER: SSC/HSC 0 to 2 yrs. exp. in the same field.
• TAKE UP HELPER: High School or higher 0 to 2 years experience in the same field.
• PACKING SUPERVISOR: Graduate or Equivalent 8-0 yrs exp. in the same field.
• YARN CHEKER: High School or Equivalent. 2 to 4 Years Experience in the same field.
 • PACKING OPERATOR: Intermediate or higher. 3 to 6 yrs. exp. in the same field. OBEIKAN TECHNICAL FABRIC (OTF) 


• SUPPLY CHAIN MANAGER: Graduate/Post Graduate Min. 5 yrs. exp. managerial level.
 • MAINTENANCE SUPERVISOR: BS in Mechanical Engineering or related fileld 5 - 10 years of experience in production department.
• CLERK: SSC with computer training on Microsoft office 3-5 yrs of exp. in prodn. Department.
• ASSISTANT COATING OPERATOR: HSC 2-4 yrs of exp. in the same field.
• HELPER: High School or higher 0 to 2 years experience in the same field
• SENIOR ROBANK OPERATOR: HSC or High 3-5 yrs of exp. in the same field.
 • ASSISTANT ROBANK OPERATOR: HSC 2-4 yrs of exp. in the same field.
 • ROBANK OPERATOR: HSC 2-4 years of experience in the same field.
 • INSPECTION OPERATOR: (Slitting & Inspection Department):Secondary School Certificate 4-5 yrs of exp. in the same field.
 • ASSISTANT LAMINATION OPERATOR: Technical School / Diploma in Printing 5- 8 yrs of exp. in Lamination Department.
• WEAVING (WARPING) DEPARTMENT-WARPING M/C HELPER: Higher Sec. School Level hard worker. Work experience in any Weaving mill preferred.
• WEAVING M/C HELPER: Higher Secondary School Level hard worker. Work experience in any Weaving mill preferred.
• WEAVING OPERATOR: Secondary school level / Highly experienced 3-5 years of experience in SULZER or AIRJET).
• MAINTENANCE SUPERVISOR: BS in Mechanical Engineering or related fileld 5 - 10 years of experience in Maintenance department.
• UTILITY OPERATOR: SSC 4-5 yrs of exp. in the same field. • BOILER/CHILLER OPERATOR: SSC 5-6 year experience in the same field.
• SENIOR Q.C. TECHNICIAN: Technical Qualification 3-5 yrs exp. in same field.
 • Q.C. TECHNICIAN: Technical Qualification 2 years experience in same field.
• COST CONTROLLER: B.COM, ICWA, CMA 5-8 yrs. of exp. in Costing (Mfg. Environment).
• SALES REP.: B.Sc. in commerce, economy, marketing 2-4 yrs. exp. in the same field. OBEIKAN FOLDING CARTON COMPANY 

OBEIKAN FOLDING CARTON COMPANY 


• SUPPLY CHAIN MANAGERS
 • QC. MANAGERS
 • PRODN. SUPRS.
• PRODN. TEAM LEADERS
 • PRODN. - DIE CUTTING OPTRS.
 • PRODN. - DIE CUTTING ASST. OPTRS.
 • PRODN. - FOLDING AND FINISHING OPTRS.
 • PRODUCTION - PRINTING -OPERATOR PRINTING 


OBEIKAN COMMERCIAL PRINTING 


OBEIKAN COMMERCIAL PRINTING :-


• WEB PRINTING OPERATORS: Dip. 5 Yrs Exp. as a web printing machines operator.
• WEB PRINTING ASSISTANCE: 3 Yrs Exp. as a web printing machines assistance.
 • WEB PRINTING HELPER: 2 yrs exp. or former Job as Mech., Electrician.
 • SHEET FED OPERATOR: Dip./sec. 5 Yrs Exp. On MANROLAND as an operator.
• SHEET FED HELPER: Sec. 2 yrs exp. or former Job as Mech. Electrician.
 • PERFECT BINDING OPTR.: Sec. 5 yrs exp. as an operating Muller Martini CORONA m/c or similar.
 • PERFECT BINDING ASSTS.: 2 yrs exp. as asst. for Muller Martini CORONA m/c or similar.
• QUALITY CONTROL INSPECTOR: Technical Sec. 5 yrs Exp. in commercial printing (offset)
• QUALITY MANAGER: BS 5 yrs Exp. in commercial printing (offset).
• PRODUCTION PLANNING CLERK: Technical Secondary.
• SUPPLY CHAIN MANAGER: Technical Secondary 5 Years experience. 

Jerry Varghese International Ltd.
( BARODA, COCHIN, CHENNAI, and BANGALORE)


PRELIMINARY WALK-IN INTERVIEW FROM 6TH TO 13TH NOV. 2010 At :-

 BARODA: Tel.: 0265-2332359 / 6560122 • Email: barodamanuf1@jvi-global.com
COCHIN: Tel.: 0484-3928971/972/970 • Email: cochinmanufacturing2@jvi-global.com
CHENNAI: Tel.: 044-42233555 / 506 • Email: chennaimanufacturing1@jvi-global.com
 BANGALORE: Tel.: 080-25286250/25256640 • Email: geetha@jvi-global.com

Source:  
And Apply One line  : www.jerryvarghese.com/applyonline/

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...