நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, May 31, 2011

Am waiting for your reply to transfer the fund to your bank account.

Hi Friend,

I am Mr.Maya ABUTAF (Banker) Auditing Manager of Credit/Debit Unit in
Banque Commerciale Du Burkina (BCB), Ouagadougou-Burkina Faso. I contacted
you as regards to a business proposal that will be of an immense benefit
to both of us and the less privileged ones. Being the accounting manager,I
discovered a sum of $7.200,000.00 USD (SEVEN MILLION TWO HUNDRED THOUSAND
UNITED STATES DOLLARS) Only in a Fixed Account belonging to one of our
foreign customers Late Mr. Moses Saba was 47-years-old when both his wife,
his only son Avraham (Albert)
and his daughter-in-law died in a helicopter crash.

You can get more information's as regards to this on below website
.
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3832556,00.html

This will be disbursed or shared in these percentages 50% to me and 50%
for you.Please provide me your full contact details:

Full names:
Address:
City:
State:
Country:
Age
Sex
Mobie number:

as we have 7 working days to run it through:Your assent to this e-mail and
business proposal will be highly appreciated.

Regards,
Mr.Maya ABUTAF
mayaabutaf@myself.com

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...