நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, May 30, 2011

JOB OPPORTUNITY

JOB OPPORTUNITY

LANDMARK LONDON HOTEL
222, Marylebone Road London NW1 6JQ United Kingdom

I am Mrs Josephine, an agent to the LANDMARK LONDON HOTEL

This is a great opportune moment for an exotic candidates(outside UNITED
KINGDOM)
who wish to work here in the United Kingdom in different skills such as
Primary Skill Labour(PSL),
Secondary Skill Labour and Semi Skill Labour under the management of our
company .
Our hotel is eagerl y looking of successful candidates to occupy the
vacant position in the Landmark London Hotel
United Kingdom London.


OUR CONTEMPORARY PAYMENT FOR CURRENT EMPLOYEES ARE..

Account Department __ ?3,500Pounds
Chefs__ ?2,500Pounds
CLEANER__ ?2,300Pounds
Computer Operators __ ?3,100Pounds
Deputy Manager __ ?4,000Pounds
Drivers __ ?3,000Pounds
Medical Attendant __ ?3,400Pounds
Receptionist __ ?2,700Pounds
Reservation Desk __ ?2,500Pounds
Sales in the Bar __ ?,3,100pounds
Security manager __ ?3,000Pound
Engineer __?3,500pounds
computer engineer __ ?3,150pounds
Waiter__?2,700Pounds
Administrator Manager__ ?3,500pounds
SALE EXECUTIVE........3,300POUNDS
COOK.............?2,200Pounds
FRONT OFFICE.......?2,400Pounds

CONDITION OF SERVICE*
Your age must be 18 years and upward.. * Generally your education must be
MINIMUM OF secondary education.
* Must be reliable and trustworthy.. * Must be law-abiding and adhere
strictly to the Rules and regulations
guiding the operations of the Hotel * Those seeking for higher position
such as Human Resource Manager
,Assistant Manager e.g. must have obtained qualification And working
experiences which could
be relevant to the position being Sort for.FRESHER can also apply.

If you interested, send your CV/Resume Via this
mail.landmarkhotel87@yahoo.co.uk
website.www.landmarklondonhotel.co.uk

Hotel Management offer every selected candidate free Air Ticket, free
accommodation ,and feeding.
Candidates will only responsible for his/her Visa charges in his/her
respective Country.
Thanks..
MANAGEMENT
+447017769615

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...