நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, June 2, 2011

CIGMA - Career & Employment -various openings.. dont miss it

CIGMA - Career & Employment Bulletin
Volume 1 :: Issue 17 :: 16-31 May 2011
Published by CIGMA Foundation Trust (R), Bangalore.


 1. BOSCH Apprenticeship Training - 2011 for SSLC / 10th Pass  with Stipend
  Who can apply ?
  Students who have completed SSLC / 10th std with minimum 60% in Maths, Science & English.
  Trades offered:
  3 years (Fitter, Turner, Machinist, Electrician & Electronic Mechanic)
  4 year
  (MMTC, Tool & Die Making)

  Application forms are available at
  BOSCH Limited, Gate No.1, Adugodi, Bangalore
  Phone No : 080-22992393


  LAST DATE TO APPLY: 30.05.2011

 2. 750 Posts - Assistant Central Intelligence Officer - Ministry of Home, GOI
  Who can apply ?
  Graduates from recognized University.
  Age Limits: Not more than 27 years as on 30 May 2011.
  Conditions: English & Computer Proficiency.
  PayScale: Rs.9300-34,800/- plus Government allowances.
  Postings are All Over India
  Click here to download Notification
  For more details visit www.mha.nic.in

  LAST DATE TO APPLY: 30.05.2011


 3. 475 Posts - Recruitment of Artisans 2011 - BHEL, Tiruchirappalli
  Who can apply ?
  Candidates who have completed ITI Courses & have National Trade Certificate (NTC)
  Posts Available:
  • Fitter
  • Welder
  • Crane Operator cum Rigger
  • Electrician
  • Furnace Operator
  • Plumber
  Click here to Apply ONLINE
  For more details visit www.careers.bhel.in

  LAST DATE TO APPLY: 01-06-2011


 4. 1148 Posts - Management Trainees @ Coal India Limited (CIL)
  Who can apply:
  Engineering (Mining, EL, ME, Civil, Che/Min, EC, IE), Finance, HR, Sales & Marketing Graduates
  Age Limits: as on 31.03.2011
  Gen-30 yrs; OBC-33 yrs, SC/ST-35 yrs.
  Conditions: Minimum Marks - 60% or CGPA 6.0 on scale of 10.0
  Click here to Apply ONLINE
  For more details visit www.coalindia.in

   LAST DATE TO APPLY: 04-06-2011

  • 522 Posts - Combined Defense Services Examinations (II) - 2011
   Who can apply?
   Graduates from recognized Univ. Kindly see notification for complete eligibility conditions
   Vacancies to be filled at
   • Indian Military Academy, Dehradun
   • Indian Naval Academy, Ezhimala
   • Air Force Academy, Hyderabad
   • Officers Training,Chennai
   Click here to Apply ONLINE
   For more details visit www.upsconline.nic.in

   LAST DATE TO APPLY: 06.06.2011

  • Indian Air Force - Recruitment of AIRMAN for PUC/12th/Diploma Pass
   Who can apply?
   PUC / 12th (any branch) with 50% or 3 year Diploma (any branch) with minimum 50% marks.
   Age Limits :
   Born Between  01 January1991 & 28 February 1995
   Group 'Y' (Non-Technical) Trades
   SELECTION TEST in September 2011
   Click here to view Notification
   Click here to download Application Form
   For more details visit www.indianairforce.nic.in

   LAST DATE TO APPLY: 10.06.2011

  • 1103 Group 'B' & 'C' Technical Posts - Karnataka Public Service Commission
   Who can apply?
   Diploma & Engineering degree holders. Kindly see notification for complete details.
   Age Limits:Min-18yrs, Max-35 years
   Reservation & age limit relaxation for SC/ST/Cat-1,2A,2B,3A & 3B.
   Vacancies to be filled at government departments across Karnataka.
   Click here to view Notification and Apply ONLINE
   For more details & application, visit www.kpsc.kar.nic.in
   LAST DATE TO APPLY: 06.06.2011

  • FREE Professional Certificate in Effective Communication Course for Minorities
   Who can apply?
   Minority Community Graduates - Muslims, Jains,  Christians, Buddhists & Sikhs.
   Training offered by NIIT at its centers in Bangalore, Belgaum & Hubli. Monthly Stipend of Rs.500/- per candidate.
   Age Limits: below 28 years
   Click here to know more
   Click here to download Application Form
   For more details visit www.gokdom.com

   NO LAST DATE Specified Selection will be done on First-cum-First Serve basis


   This issue is sponsored by

   TALENT RESEARCH FOUNDATION (R)
   "VISHWAS CROWN", Near Cochin Bakery, Kankanady,
   Mangalore-575002
   Phone: 0824-4267883, 3257264
   Mobile: 9844773906, 9972283365, 9901628758
   Website: www.trfmangalore.com
   E-mail:
   trfmangalore@gmail.com

  1. Be a PARTNER NGO. Help us reach the OFFLINE community.

   Dear Friend,

   The CIGMA Bulletin you are reading is the e-copy of the Fortnightly CIGMA - Education, Career and Employment Bulletin published by CIGMA Foundation, Bangalore. The printed bulletin is sent to NGOs/Educational Institutions across Karnataka and Tamil Nadu.

   We at CIGMA Foundation believe that there is a very large section of the society which still does not have access to Internet and they can be reached only by putting up the PRINTED copy of the Bulletin at places like - Educational Institutions, Libraries, Community Centers, Places of Worship, Business Centers,etc... 

   Hence CIGMA Foundation is looking for dedicated individuals/organizations/NGOs from taluks/districts All over India who can PARTNER with us and help the people of that region benefit.

   If you are part of an NGO interested in doing grass root level work, we welcome you to be our PARTNERs in bullding a stronger India.

   Kindly call 98455 67687 (Ameen-e-Mudassar) or 080-41554225 (CIGMA Foundation) or Email to info@cigma.in for the complete details.


   Issue 17


   If you are unable to view the above image, Click here

   Click here to Subscribe for eCopy of CIGMA - Education, Career & Employment Bulletin every fortnight.

   Click here to view all the issues of CIGMA - Education, Career & Employment Bulletin till date.

   Websites for information on Careers, Courses and Jobs after School & College

   www.after10thwhat.com :: www.after12thwhat.com :: www.cigmainfotech.com


    
  No comments:

  Post a Comment

  மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

  CAREER JET JOB SEARCH

  Jobs by Careerjet
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...