நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, May 29, 2011

Diploma/B.E./ B.TECH and M.E./ M. TECH. (Electrical)----------Cordial Greetings!

We are pleased to announce the vacancy for HV PROTECTION SUPERVISOR for SEP CO. (A sister Concern Of ALGIHAZ Co.) well established in Commercial City, RIYADH Kingdom of Saudi Arabia.

Company's Website: - www.sep.com.sa

Mentioned below is the post for which we are hiring at present:

HV PROTECTION SUPERVISOR

Educational Qualification:
• Diploma/B.E./ B.TECH and M.E./ M. TECH. (Electrical)
• Minimum of 2-8 years of experience in substation automation industry. Ability to lead Protection & Control panels, used in substation automation, production team of 40 to 50 technicians. Familiar with working of relays, PLCs & international standards like IEC, ISO

Facilities provided by the Company: -
1- Free accommodation facilities or accommodation allowances shall be providing.
2- Free medical facilities shall be providing.
3- Annual leave 30 days paid vacation.
4- Round air trip ticket for him.
Walk-in Interview location will be in two below mention places of India:-

a) Delhi (Three Days)

May 27, 2011 (Fri) Time-10:30am to 5:30pm
May 28, 2011 (Sat) Time-10:30am to 5:30pm
May 29, 2011 (Sun) Time-10:30am to 5:30pm


Venue for interview in Delhi:-

H.R. Technical Trade Centre
59-A, Zakir Nagar West, Near State Bank of India
Opp. New Friends Colony A-Block, Okhla, New Delhi-110025
Tel-01126983179

b) Chennai (Two Days)
June 06, 2011 (Mon) Time-10:30am to 5:30pm
June 07, 2011 (Tues) Time-10:30am to 5:30pm

Venue for interview in Chennai:-
TAYSEER CONSULTANTS PVT. LTD.
#241, Rangarajapuram Main Road,
Kodambakkam, Chennai – 600 024.

So, if you are willing to go Saudi Arabia, please call to Ms.Ferhat on Mobile No. 9999808138 (Time 9:30am to 6:30pm)

Please bring complete set of CV's with other testimonials, photos & valid passport, at the time of interview. Also send resumes to info@hrinternational.in
Note: Candidates unable to attend interview, may also send their CVs to the mentioned email info@hrinternational.in

With best regards,
Ferhat Naz Parveen
HR Executive

H. R. International
Group Of Companies,
An ISO 9001: 2008 (QMS) Certified Co.
Approved by Govt. Of India, Ministry of Overseas Indian Affairs.
Building No. 198, 1st floor, Jeevan Nagar, Near Tikona Park,
Opp. Maharani Bagh, New Delhi-14, India.
Telephone: +91 11 473 50210/11/12/13. Ext. 206
Fax: +91 11 26348131
Mob: +91 9999808138
Email: info@hrinternational.in
Web: www.hrinternational.in; www.hrsoftwaresolution.com
www.hrtechnicaltrade.com; www.hrcc.co.in


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...