நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, June 3, 2011

JOB IN Ruwais Fertilizer Industries (FERTIL) Abu Dhabi , Walk in Inteview Mumbai India----- Forwarded Message ----
From: "Ashraf (NSC Logistics, Kingdom)" <ashraf@nahil.com.sa>
Sent: Mon, May 23, 2011 7:54:09 PM
Subject: JOB IN Ruwais Fertilizer Industries (FERTIL) Abu Dhabi , Walk in Inteview Mumbai India

 

Dear All

 

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the specified Email id only.

 

 

Ruwais Fertilizer Industries (FERTIL), a member of ADNOC Group of companies was established in October 1980 as a joint venture between Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) and TOTAL, with a shareholding ratio of 2:1 respectively. Construction of a processing plant began in 1980 and production started in December 1983.

                                                        Final Walkin Client Interview for Fertil (Ruwais Fertilizer) , Abu Dhabi to be held in Mumbai from 9th June to 13th June 2011. To register please call on 022 66665367 / 335 **** (Employment Application Attached) ………

Name of Position

INTERVIEW DATE

 

 INTERVIEW FOR FERTIL (ONLY FOR BELOW POSITION)

Urea Operator
Ammonia Operator
Urea Senior Operator
Ammonia Senior Operator

09th June 2011

Urea Senior Operator
Ammonia Senior Operator

10th June 2011

Urea Supervisor
Ammonia Supervisor

11th June 2011

Utility Operator

12th June 2011

Urea Operator
Ammonia Operator
Urea Senior Operator
Ammonia Senior Operator

13th June 2011


:: JOB ORDER-GG248

INTERVIEW

POSITION

JOB ID

UREA SUPERVISOR

GG24801

AMMONIA SUPERVISOR

GG24802

UREA SENIOR OPERATOR

GG24803

AMMONIA SENIOR OPERATOR

GG24804

UREA OPERATOR

GG24805

UTILITY OPERATOR

GG24806

AMMONIA OPERATOR

GG24807

 

 

Below Position only Apply Online

 

 

 

 

ONLY FOR ONLINE APPLY

POSITION

JOB ID

 ONLY FOR ONLINE APPLY

SAFETY ENGINEER

GG24808

  ONLY FOR ONLINE APPLY

MECHANICAL ENGINEER

GG24809

  ONLY FOR ONLINE APPLY

MECHANICAL SUPERVISOR

GG24810

  ONLY FOR ONLINE APPLY

DCS ENGINEER

GG24811

  ONLY FOR ONLINE APPLY

INSTRUMENT ENGINEER

GG24812

  ONLY FOR ONLINE APPLY

INSTRUMENT SUPERVISOR

GG24813

  ONLY FOR ONLINE APPLY

ELECTRICAL ENGINEER

GG24814

  ONLY FOR ONLINE APPLY

ELECTRICAL SUPERVISOR

GG24815

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNING ENGINEER (MECH)

GG24816

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNING ENGINEER (CIVIL)

GG24817

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNING ENGINEER (E&I)

GG24818

  ONLY FOR ONLINE APPLY

RELIABILITY ENGINEER ROTATING EQUIPMENT

GG24819

  ONLY FOR ONLINE APPLY

DEVELOPMENT ENGINEER

GG24820

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PROCESS ENGINEER

GG24821

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNER - INSTRUMENTS

GG24822

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNER - CIVIL

GG24823

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNER - MECHANICAL

GG24824

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNER - ELECTRICAL

GG24825

 

 

 

HOW TO APPLY?

 

  • You can apply online to our website mentioning post applied in the subject matter.

OR

Send your application with following enclosure:

1.       A4 Size Bio-Data in 2 sets mentioning Job Title and Reference Number on envelope / letter.

2.       A detailed typed career history sheet giving complete details about your responsiblities adn job handled from day one to current date of employment.

3.       Copy of your degree certificates / post gradute / diploma or other educational certificates (if any).

4.       Copies of experience certificates till date - India / Overseas.

5.       Latest 2 passport sized coloured photographs.

6.       Copies of passport.

7.       Please mention job code in your application eg.. GG24801.

8.       Please mention your email address and mobile number (if any)

9.       Please do not fold your applications.

10.   Incomplete applications will not be considered

 

G. Gheewala Human Resources Consultants

 

Head Office: Mumbai

202, Bombay Market, Tardeo Road , Mumbai 400 034. Maharashtra , India .
Phone: +91-22-66665353 - 30 Lines, Fax: +91-22-66665363 - 3 Lines
Email:
For Clients: hrsolutions@ggheewala.com
For Candidates: Please apply online

Branch Office: Bangalore

40/1, Bellary Road , Ganga Nagar, Bangalore , 560 032. Karnataka , India .
Phone: +91-80-23335351, Fax: +91-80-23432780

 

 

Best regards,

 

ASHRAF KHAN

hp -Service Center| Nahil Computer Co.,| Riyadh | K.S.A

Tel :+966 -1-4645373 Ext 380 |Fax: +966-1-2176990  

 

Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last  

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...