நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 14, 2011

JOB IN AL MARAI CO ,RIYADH .K.S. A /INTERVIEW IN INDIA / Free Recruitment/" DON'T MISS IT" Advertisement Dated 10-september -2011
Dear All
 
Advertisement Dated 10-september -2011
 
Walk In Interview 09 Sep 2011 to 16 Sep 2011
 
Client Interview Starts : 17-Sep 2011
 
Dear All

I am Forwarding you a important information regarding Job Opportunities in AL MARAI CO  ……. Riyadh , K.S.A.

 Please Forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job, or looking forward to change their Job.
May be U may not required, but some one required,

Remember, this act is Sadqae-Jariya , your one click might
change someone's life and all the fortune he will be cherishing from this
Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.
HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!
JAAZAKALLAH
Darulmarva charity Services
India
 
 
JOB IN AL MARAI CO ,RIYADH .K.S. A /INTERVIEW IN INDIA / Free Recruitment/" DON'T MISS IT"
 
NOTE: DO NOT FORWARD RESUMES TO US REGARDING THIS OPENING. Forward it ONLY if you fit the eligibility criteria and to the specified email-id only
 
 
 
 
 
Darulmarva,Charity Service
----------* Serving the people *--------
 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...