நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 14, 2011

GROUP JOB IN QATAR GAS - AL MARAI CO ,RIYADH .K.S. A

 

Dear group members,

The main aim is to help brothers and sisters,  kindly  send the messages to the known people in your surroundings..

The messages regarding job opportunities are forwarded messages. If any enquiries regarding such messages please contact the concerned / person / company...

 

 


 

 

GOLDEN OPPORTUNITIES

 

 

ADVERTISEMENT ON  10-SEPTEMBER-2011

 

Dear All

I am Forwarding you a important information regarding Job Opportunities in …….

 

JOB QATAR GAS - Qatar Liquefied Gas Company Limited , QATAR, Interview in India

 Please forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job, or looking forward to change their Job.
May be U may not required, but some one required,

Remember, this act is Sadqae-Jariya , your one click might
change someone's life and all the fortune he will be cherishing from this
Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.

HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!

 

 

QATAR GAS , INTERVIEW IN INDIA .

 

 

***Final Walkin Client Interview for Senior Telecommunication Technician for Qatargas, scheduled on 17th & 18th September 2011 at Hotel Trident, Next to Air India Building, Nariman Point, Mumbai 21. Registration commences from 7.30 a.m to 8.30 a.m sharp ****

 

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...