நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 14, 2011

Fwd: Opening with TCS BPO for Team member in Data process
Date
13 Sept (Tuesday)- 15 Sept (Thursday),2011
Venue
TCS e-Serve International Ltd
7 th floor, Block 5, DLF IT Park,
1/124, Mount Poonamallee Road, Shivaji Garden, Moon Light Stop,
Nandambakkam Post, Manapakkam, Landmark - Next to L&T Building
Chennai-600 089
Registration Time:
Meet:
1:00 pm-4:00 pm
Mavis

Role
Experience Band
Required Skill Set


Team Member8 months-4 years experience
(FRESHERS are NOT eligible)

Any graduate/post graduate with experience in Capital markets
Excellent Communication and Interpersonal skills
Strong computer skills and working knowledge of Microsoft Excel
Willing to work in flexible shifts.

MCA/MS c IT/BE/B Tech are NOT ELIGIBLE

Documents to be carried for the walk-in
A copy of resume
Last 3 months pay-slip copies
PAN Card #
BYB Form
EPIR Number *

Eligibility Criteria
Only Full Time courses would be considered.
15 yrs of full time education is Mandatory
Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not
apply.
Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
Candidates should have good communication skills.
Willingness to work in any shifts including night shifts


*3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System -->
Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR
number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application
form and resume.

To Know more about BYB:
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number):
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System
(GRS)

To download BYB Form:
Log on to Ultimatix --- Global HR--- Bring Your Buddy --India BYB Scheme
BPO -- employee referral form


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...