நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 14, 2011

Channel Sales Manager-Chennai.

----- Forwarded Message -----
From: Career Launcher (I) Ltd. <banuprakashh@kestone.in>

The sender of this email is registered with Naukri.com as Career Launcher (I) Ltd.
Experience required for the Job: 1 - 8 years
Job Location: Chennai, Ernakulam / Kochi / Cochin

Dear Candidate,
We have excellent opening for Channel Sales Manager position with one of our reputed IT client in Chennai location.

Details are below:

Position : Channel Sales Manager
Location : Chennai.
Key responsibilities:

1. Touch base with partner â€" Meet 40 Partner in a week .
2. Driving #’s for the location â€" Will be Target based
3. Increase partners base in his location â€" Will also be target based
4. Tracking of sell in and sell out
5. Executing marketing activities at local level with the partners
6. End to End Partner management.
7. Monitoring Competition strategy/comparison analysis
8. Drive distributor in their respective location.

If you're interested, kindly send your updated profile to banuprakashh@kestone.in ASAP.
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Career Launcher (I) Ltd. (johnson@careerlauncher.com, B-52 Okhla Industrial Area Phase - I, Greater Noida, NEW DELHI, Delhi - 110020) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...